Keltské ohně na Housově mlýně, aneb Beltine

28.04.2018

Beltine oslavuje příchod jara, tepla a zrození. Lidé se připravují na to, že budou po zimě zase hospodařit na poli. Tento svátek je spjatý hlavně s ohněm. Zapalují se velké ohně a oheň symbolicky očistí lid i zvířata od neduhů a nečistých myšlenek, které se nashromáždily v temném, zimním období.
Přijďte vykonat svůj rituál ohně právě k nám do mlýna.