Sobota i neděle v duchu husitství – zaměřeno na rodiny s dětmi.
Potřebujete se o prázdninách postarat o děti? Přihlaste je na příměstský tábor.
Připomeňme si skutečnou historickou událost, a to dobývání Tábora Švédy v roce 1648.