Mlynářská svatba

Zkusili jste někdy spočinout ve stínu stromů venkovského mlýna? Kolem zvláštní vůně vodní tříště, zetleného listí, někdy také bezu a kvetoucí lípy. Takové prostředí s vlahým větrem uklidňuje, v takovém prostředí vše kolem vnímáte hlouběji. Vítejte!