Housův Mlýn Tábor - jedinečné místo pro firemní i rodinnou zábavu

Keltský svátek LUGHNASAD

Každoročně slavíme na Housově mlýně keltský svátek Lughnasad, a ani letos tomu nebude jinak. Lughnasad je svátek, jehož oslavy připadaly na 1. srpna.

Je to slavnost, která žádá boha Lugha (také bůh úrody), aby v nastalém čase do úplného dozrání obilí nenastala nějaká přírodní pohroma a obilí nebylo zničeno. Oslavy svátku se letos uskuteční v sobotu 31. července. Program oslav započne v 18 hodin. Těšit se můžete na šermířské ukázky i vyprávění příběhů z irských legend. Vrcholem večera bude rituál sklizně. Vyprávění v doprovodu harfy: Příběhy o Cúchulainnovi Cúchulainn [kůchulin] je jedním z největších hrdinů irské mytologie. Jeho otcem není nikdo menší než Lugh, sluneční bůh a mistr všech řemesel, kterému je Lughnasad zasvěcen. Oproti sofistikovanému Lughovi ztělesňuje Cúchulainn bojovnost, odvahu a fyzickou sílu. Tento „irský Hulk“ dokázal ve vypjatých chvílích vyrůst do podoby strašlivé příšery a byl schopen odrážet sám celé armády. Jeho přímočarost jej přitom často vedla do vtipných i tragických situací, z nichž pod tíhou válečnické cti nebylo úniku. Cúchulainn je ústřední postavou řady irských legend a my si některé z nich budeme vyprávět. Nejprve si v krátké přednášce představíme Cúchulainna v kontextu irské mytologie, poté zabublají struny harfy a zazní příběhy o jeho skutcích, jménu, zbraních i nepřátelích. A nakonec je docela dobře možné, že některá z těchto legend ožije a zařinčí skutečné meče…

* Mgr. Vojtěch Halama je doktorandem Ústavu světových dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a členem Akademie rytířských umění. Zabývá se moderními dějinami a kulturou irského ostrova.

* Mgr. Kateřina Lorencová je doktorandkou Ústavu pro archeologii na FF UK a členkou Akademie rytířských umění. Zabývá se archeologií laténského období a hrou na rozličné hudební nástroje.

Akce se koná za podpory města Tábora a Jihočeského kraje.

Fotogalerie