Housův Mlýn Tábor - jedinečné místo pro firemní i rodinnou zábavu

S husity proti všem

Bratře, sestro, do společné kádě odhoď mámivé cetky i grošíky, s chorálem na rtech uchop palcát či cep a … hrrrrrrr na ně!

Program představuje jedinečný motiv, který město Tábor nabízí – husitství. Toto téma doporučujeme pro teambuildingové aktivity. Je zde vtipně využito rozdílného postavení husitů a křižáků ve formě dobových soutěží i programu, který soutěže doplňuje.