Housův Mlýn Tábor - jedinečné místo pro firemní i rodinnou zábavu

Husitské muzeum

Historie Husitského muzea sahá do r. 1878, kdy obecní zastupitelé schválili návrh Klubu přátel věd a umění v Táboře na založení městského muzea. Do začátku získalo muzeum jednu místnost ve staré gotické radnici a sbírku starožitností táborského reálného gymnázia, která se stala základem pro další sbírkotvornou činnost. Velký předěl v rozvoji muzea pak znamenala v roce 1906 výstava věnovaná osobnosti mistra Jana Husa. Muzeum postupně získalo celý objekt staré gotické radnice, kde si dnes mohou návštěvníci projít stálou expozici Husité či navštívit významnou technickou památku – středověké podzemí. Husitská historie a tradice byla od počátku hlavním nikoli však jediným předmětem zájmu instituce. Dokladem je experimentální archeologická expozice v objektu Bechyňské brány s názvem Život ve středověku či expozice v Památníku Dr. Edvarda Beneše v Sezimově Ústí. Samostatnou kapitolu pak tvoří sbírkotvorná činnost a expozice pobočkového Blatského muzea zaměřeného na vlastivědu Táborska. Husitské muzeum v Táboře pečuje o rozsáhlé sbírky, které tvoří více než 300 tisíc sbírkových předmětů. Podstatnou část jeho činnosti tvoří odborné a vědecké práce včetně vlastního rozsáhlého archeologického výzkumu.

http://www.husitskemuzeum.cz/

Fotogalerie