Housův Mlýn Tábor - jedinečné místo pro firemní i rodinnou zábavu

Svět svateb

Poslání Svět svateb.cz

Pomáháme snoubencům získat přehled a kontrolu nad plánováním a přípravami svatby, aby si mohli svůj vysněný svatební den naplno užít… v radosti, s minimem stresu.

Vize Svět svateb.cz

… aby manželství bylo vnímáno VŠEMI lidmi jako společenství muže a ženy, kteří spolu žijí v lásce, úctě, věrnosti, obětavosti, vzájemně se podporují, rozvíjejí své dobré vlastnosti a charakter a společně prožívají radosti i strasti, které společné soužití přináší.

Manželství samo o sobě není ani dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás. André Maurois

https://www.svetsvateb.cz/

Fotogalerie