Housův Mlýn Tábor - jedinečné místo pro firemní i rodinnou zábavu

Výpůjční podmínky

Z technických důvodů v současné době kostýmy půjčujeme pouze pro velké projekty.

Komu půjčujeme: osobám starším 15 let po předložení OP
Délka výpůjční doby: kostýmy půjčujeme za paušální sazbu na 1-5 dnů
Půjčovné: kostýmy půjčujeme kompletní, včetně doplňků.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

* jednoduchý kostým (např. mnich) – 500 Kč
* středně složitý kostým (např. gotika lidová) – 1000 Kč
* složitý kostým (např. rokokový kavalír) – 1500 Kč

Vratná kauce:

* Kauce je stanovena jako čtyřnásobek ceny půjčovného.
* Kauce se platí při zapůjčení kostýmů.
* V případě, že je kostým vrácen v pořádku, je kauce vrácena v plné výši.
* V případě, že dojde k poškození nebo ke ztrátě kostýmu, hradí se opravy či výroba ze složené kauce.